Lopend onderzoek 4 juni 2020

I-ITP studie - het effect van eltrombopag op bloedplaatjes en het afweersysteem

Eltrombopag wordt steeds vaker gebruikt voor de behandeling van ITP, omdat het vaak werkt en relatief veilig is. Er zijn alleen ook een aantal effecten van eltrombopag die we niet goed begrijpen.

Achtergrond:

De verwachting was dat eltrombopag alleen werkt zolang patiënten het blijven gebruiken. Maar onderzoeken laten zien dat het middel bij sommige mensen ook blijft werken als ze weer stoppen met het gebruik. Dit begrijpen we niet goed, daarom willen we extra onderzoek doen. Hiervoor kijken we naar de functie van uw immuunsysteem voor en tijdens gebruik van het middel.
Daarnaast krijgen mensen die eltrombopag gebruiken mogelijk iets vaker dan andere mensen last van een bloedpropje. We willen kijken of we daarvoor een verklaring kunnen vinden in de functie van de bloedplaatjes.

Doel:


Het doel van dit onderzoek is om de werking en bijwerkingen van eltrombopag beter te begrijpen. Hiervoor kijken we in het bloed naar het immuunsysteem en de functie van de bloedplaatjes.

Planning en deelname: 


De studie is open voor deelname. Naar verwachting zullen er medio 2022 genoeg patiënten geïncludeerd zijn. Deelname aan de studie is alleen mogelijk voor mensen die in overleg met hun arts gaan starten met eltrombopag en die patiënt zijn in één van de deelnemende ziekenhuizen, onder andere het UMC Utrecht.
 

Nederlands Trial Register: https://www.trialregister.nl/trial/8614

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed