Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van de website itp-expertise.net. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Wat is het algemene privacybeleid van itp-expertise.net?

 • itp-expertise.net respecteert de privacy van alle bezoekers.
 • Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben.
 • Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

itp-expertise.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • naam van contactpersoon;
 • e-mailadres van contactpersoon;
 • telefoonnummer indien dit ingevuld is;
 • overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken via cookies:

 • IP-adres;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • de internetbrowser en het type apparaat waarmee u onze website bezoekt.

Wat gebeurt er als u uw gegevens niet wilt delen?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Maar: wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om contact met u op te nemen n.a.v. een vraag of collegiaal consult of om u de updates over research te verzenden.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

itp-expertise.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • verzenden van onze updates over onderzoek;
 • om contact met u op te kunnen nemen n.a.v. een gestelde vraag;
 • om het SOS-kaartje aan u te kunnen toesturen.

itp-expertise.net verwerkt uw persoonsgegevens verkregen uit cookies voor de volgende doelen:

 • voor analytische doeleinden (om te kijken of onze website optimaal functioneert).

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • wij hebben toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens.

We versturen onze updates over research via MailChimp. Deze partij is gevestigd in de Verenigde Staten en is onderdeel van het Privacy Shield Framework. Dat betekent dat er voldoende waarborgen zijn ten behoeve van uw privacy.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

itp-expertise.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegevens Bewaartermijn en reden
Vragenformulier patiënten Gegevens worden niet op itp-expertise.net bewaard, maar direct verstuurd naar de ITP Patiëntenvereniging Nederland. Deze verwerkt de gegevens volgens haar privacy statement.
   
Blijf op de hoogte-formulier Uw naam en e-mail adres worden opgeslagen in een MailChimp verzendlijst. U kunt zich daar op elk moment weer uitschrijven via een link in de nieuwsbrief die u ontvangt.
Gegevens voor SOS-kaartje Deze worden gebruikt om een PDF aan te maken en naar u te verzenden. Geen van de gegevens, noch de PDF wordt bewaard op onze servers.

Delen we deze gegevens?

Ja, dat is mogelijk, maar niet zomaar. itp-expertise.net deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als dat wij bieden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

itp-expertise.net beveiligt uw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • Beveiliging van onze website met een SSL-certificaat. Hiermee worden uw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door itp-expertise.net. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@itp-pv.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we dit samen met u op te lossen.

itp-expertise.net wil u er wel graag op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed