Bezoek aan het ziekenhuis

Verwijzing

Als u bij ons langs wilt komen voor een consult, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of uw behandelend specialist. Dat kan direct bij vermoeden van ITP of na diagnose. Of als de standaardbehandeling van ITP niet aanslaat of bij twijfel aan de diagnose (second opinion).

Een verwijzing is nodig voor het eerste consult of als u terugverwezen bent omdat vervolgafspraken in het expertisenetwerk niet nodig waren op dat moment. U hoeft niet voor elk volgend bezoek een nieuwe verwijzing te vragen.

Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek aan het expertisenetwerk maakt u kennis met de behandelaar die de zorg zal coördineren. Deze zorgcoördinator is meestal een internist/hematoloog of kinderarts/ kinderhematoloog, maar kan ook een verpleegkundig specialist zijn. Deze zorgverlener houdt het overzicht over de zorg en de onderzoeken die u krijgt.

Gesprek

Met de zorgcoördinator heeft u eerst een uitgebreid gesprek over uw klachten. Hij of zij zal vragen hoe de klachten zijn ontstaan en hoe de diagnose is gesteld. Verder gaat de coördinator in op uw huidige klachten. Zo nodig verwijst hij u door naar een andere medisch specialist.

Uw dagelijks functioneren en de rol van eventuele mantelzorgers komen ook ter sprake. Zo nodig kan de coördinator u verwijzen naar een maatschappelijk werker.  

Lichamelijk onderzoek

Na dit gesprek wordt u lichamelijk onderzocht. Er wordt dan gekeken naar de kenmerken van ITP, zoals bloedingen in de huid, de slijmvliezen of in het netvlies. Ernstige bloedingen zijn bloedingen van het maag-darmkanaal en in het hoofd. Zo nodig vindt daarnaast nog ander aanvullend onderzoek plaats, zoals het afnemen van bloed of beenmergonderzoek. Zie voor meer informatie het stellen van de diagnose.

Wat handig is om mee te nemen

  • Medische informatie (als u die heeft) zoals verslag van uw huisarts of labuitslagen.
  • Een overzicht van uw medicatie. De coördinator zal vragen naar gegevens over uw medicatie en mogelijke allergieën.

Regulier bezoek

U kunt ervoor kiezen om bij de arts in uw eigen omgeving onder behandeling te blijven. Onze adviezen dienen daarbij als aanvulling. Overname van de controles in één van de ziekenhuizen van het expertisenetwerk voor ITP is ook mogelijk. Eenvoudige handelingen zoals bloedprikken voor bloedonderzoek kan in dat geval vaak bij u in de buurt gedaan worden.

Gesprek

Een regulier bezoek bij chronische ITP vindt over het algemeen 1x per jaar plaats. De zorgcoördinator bespreekt het afgelopen jaar met u. Ook uw dagelijks functioneren en uw sociale leven komen ter sprake. Een klacht waar veel mensen met ITP mee kampen is vermoeidheid. Maak dit bespreekbaar. In de Van Creveldkliniek wordt onderzoek gedaan naar vermoeidheid bij ITP. 

Contact buiten de geplande bezoeken

Moet u een ingreep ondergaan zoals een operatie of een tandheelkundige ingreep? Zoek dan contact met uw behandelaar. Ook bij kinderwens en zwangerschap is het verstandig om contact op te nemen.

Veelgestelde vragen

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed