Richtlijn ITP volwassenen (2020)

De Nederlandse Vereniging van Hematologie (NVvH) functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie en heeft werkgroepen voor diverse deelgebieden van de hematologie. 

De Werkgroep Benigne Hematologie richt zich op congenitale en verworven trombocytopenieën, waaronder ITP valt. Aanspreekpunt voor ITP is M. Schipperus (m.r.schipperus@umcg.nl).

De NVvH beheert de Nederlandse  ITP richtlijn voor volwassenen (2020).

Over de nieuwe richtlijn werd ook een informatieve video gemaakt. Let op: alleen bestemd voor voorschrijfbevoegden, controle van BIG-registratie verplicht.


 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) ITP. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk ITP.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed