Noodprotocol ITP

Volwassen ITP patiënten

(Volgens richtlijn 2020 Pagina 20 - Rescue therapie bij ernstige bloedingen)

  • Indien patiënt zich presenteert met een acute ITP bij een recente of actieve EBV, CMV, rubella, varicella of HIV dient IVIG 1 gram/kg iv in 2 dagen (1 gram/kg per dag) als eerste lijn gegeven te worden, hierna kan een complete remissie optreden. 
  • Indien patiënt ernstige bloedingen heeft graad III/IV (meestal bij presentatie met diepe trombocytopenie): 40 mg Dexamethason gedurende 4 dagen, of 1000 mg methylprednisolon iv, dag 1 - 3 en IVIG (1 g/kg x 1 - 2 dagen). 
  • Bij vitale (graad IV cerebrale/fundus) bloeding tevens trombocytentransfusies geven, bij voorkeur nadat de IVIG is gegeven of desnoods tegelijkertijd met de toediening van IVIG. 
  • In noodgevallen kan Novoseven overwogen worden (graad IV bloeding niet reagerend op cyklokapron, IVIG en trombocytentransfusie). 
  • IVIG is geïndiceerd als acute interventie bij ernstige bloedingen (in zeer ernstige situaties gecombineerd met trombocyten transfusies), voor ingrepen en eventueel in de zwangerschap. 


Pediatrische ITP patiënten

Noodprotocol (altijd in overleg met dienstdoende kinderhematoloog): 
In geval van ernstige bloeding / trauma:

  1. Methylprednisolon: 30 mg/kg (max 1 gram) in 30 minuten intraveneus, gedurende 3 dagen
  2. gecombineerd met Gammaglobulines 1 g/kg in 4-6 uur intraveneus eenmalig
  3. én eventueel trombocytentransfusie (5 donoren) à 8 uur intraveneus.

Bij levensbedreigende bloeding / hersenbloeding:

  1. Novoseven (recombinant FVIIa) 90 µg/kg à 3 uur intraveneus
  2. Na 1e gift Novoseven:     - zie boven

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) ITP. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk ITP.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed