Wat kan het expertisenetwerk ITP voor mij als zorgverlener betekenen?

De specialisten aangesloten bij dit expertisenetwerk kunnen meedenken over de diagnose of een second opinion geven. Deze specialisten zijn goed bekend met de problemen die bij ITP in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld de kans op bloedingen en de beperkingen in het dagelijks leven door chronische vermoeidheid. Zij kunnen dit op tijd herkennen en hebben veel ervaring in de begeleiding hiervan.

Als de patiënt niet goed reageert op de eerste behandeling, zijn er diverse mogelijkheden voor vervolgbehandeling. Ook hierover kan een specialist uit dit expertisenetwerk u adviseren of indien gewenst de behandeling overnemen. 

U kunt voor vragen altijd contact opnemen met het netwerk. Onze adviezen dienen daarbij als aanvulling op uw zorg.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) ITP. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk ITP.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed