Waarom moet ik mijn patiënt verwijzen naar het expertisenetwerk ITP?

Behandeling van patiënten met ITP kan zowel door hematologen/ internisten in een (perifeer) ziekenhuis als bij een ziekenhuis in het expertisenetwerk. De keuze kan mede worden ingegeven door de reisafstand en de complexiteit van de klachten. Wanneer gekozen wordt voor behandeling in de buurt, kan een specialist uit het ITP expertisenetwerk indien gewenst aanvullende adviezen geven. 

De specialisten uit het expertisenetwerk zijn goed bekend met de problemen die bij ITP in het dagelijks leven kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld de kans op bloedingen en de beperkingen in het dagelijks leven door chronische vermoeidheid. Wij kunnen dit op tijd herkennen en hebben veel ervaring in de begeleiding hiervan. Als een patiënt niet goed reageert op behandeling, zijn er diverse alternatieve behandelingen mogelijk - hiervoor raden we overleg met of doorverwijzing naar een van de centra uit het expertisenetwerk aan.

Samen met de ITP patiëntenvereniging Nederland geeft het expertisenetwerk informatie over de behandeling en verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt.
 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) ITP. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk ITP.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed