Afgerond onderzoek 11 mei 2020

Moeheid bij ITP

Moeheid komt vaak voor bij patiënten met immuuntrombopenie (ITP), maar we weten eigenlijk niet goed waarom. Wij gaan moeheid meten bij ITP patiënten, met als doel een beter begrip te krijgen.

Achtergrond:

Van alle ITP patiënten is ongeveer 22-39% ernstig vermoeid. Vermoeidheid kan leiden tot veel problemen, zoals psychologische stress en minder deelname in de maatschappij. De oorzaak van vermoeidheid is meestal een combinatie van factoren. Dit kunnen biologische (lichamelijke) factoren zijn, zoals een laag bloedplaatjes aantal, een verhoogde activiteit van het immuunsysteem of ijzertekort. Ook psychische factoren spelen vaak een rol, bijvoorbeeld door het hebben van bloedingsklachten, de onzekerheid van ITP of de vele doktersafspraken.

Doel:
We onderzoeken hoeveel moeheid voorkomt bij ITP patiënten in vergelijking met gezonde mensen en mensen met een andere chronische ziekte. Daarnaast bekijken we of de moeheid samenhangt met andere biologische en psychische factoren. 

Planning: 
De studie is afgerond.

Deelname:
Deelname aan de studie is alleen mogelijk voor mensen die patiënt zijn bij het UMC Utrecht. 

Resultaten:
De resultaten zijn ondertussen gepubliceerd. Meer informatie

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed