Lopend onderzoek 3 juni 2023

ADOPT: Observationele studie om het gebruik en de veiligheid van avatrombopag te bepalen in volwassenen met ITP

Doptelet (avatrombopag) is een TPO-receptor agonist dat door de FDA en EMA is goedgekeurd voor behandeling van volwassenen met ITP. In de huidige fase IV, observationele en internationale studie, wordt gekeken hoe mensen met ITP het in de dagelijkse praktijk doen op avatrombopag. Er wordt gekeken naar het gebruik, de werkzaamheid en veiligheid, ervaringen van de artsen en financiële aspecten.

Uitvoer

Deze studie loopt tot medio 2025. In Nederland neemt het Rijnstate Ziekenhuis deel aan de studie.

 

Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed