Waar moet ik als huisarts rekening mee houden bij de zorg voor een patiënt met ITP?

Patiënten met ITP kunnen een verhoogde bloedingsneiging hebben en hebben vaak (ernstige) vermoeidheidsklachten. Met regelmaat zullen de bloedwaarden - met name de bloedplaatjes - bepaald moeten worden. Hoe vaak dit moet gebeuren, hangt af van patiënt en situatie.  

Medicatie zoals aspirine en NSAID’s kunnen de functie van bloedplaatjes verminderen. Daarom is terughoudendheid met deze middelen geboden bij de bestrijding van pijn of koorts. Paracetamol kan wel veilig gebruikt worden. 

Patiënten worden verder geadviseerd om de kans op bloedingen te minimaliseren. Dit betekent algemene adviezen zoals goede gebitsverzorging, het voorkomen van obstipatie en het vermijden van high impact contactsporten. 

Patiënten wordt aangeraden direct contact op te nemen met de hematoloog of (ITP-)verpleegkundige als er sprake zou kunnen zijn van een ernstige bloeding. Het gaat om de volgende situaties:

  • als de patiënt een ernstig hoofd- en/of buiktrauma heeft gehad
  • als er sprake is van veel uitwendig bloedverlies
  • als er bloed in ontlasting, urine of braaksel zit
  • acuut hevig vaginaal bloedverlies
  • als patiënt verschijnselen vertoont die op een hersenbloeding kunnen wijzen.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) ITP. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisenetwerk ITP.

Meer informatie over collegiaal consult
Weet u wat u moet doen in een spoedsituatie?
Wat te doen bij spoed